by mfmonfared

9ddb9bcc3b9d1fa79c10466d7fa723c2_XL

 با توجه به موضوع سخنرانی امروز جناب آقای دکتر فقیه، یعنی خرد در شاهنامۀ فردوسی بد نیست که دوستان از انتشار این کتاب هم آگاهی داشته باشند. کتاب شکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی نوشته محمود رضایی دشت ارژنه در سال 1392 از سوی انتشارات علمی فرهنگی به چاپ رسیده است. برای آگاهی بیشتر می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید:

http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=17913%3A%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C&Itemid=8