.جمه ۲۵ اردیبهشت مصادف با ۱۵ ماه می روز بزرگداشت حکیم فردوسی می باشد. پیوند خود را با شاهنامه تازه کنیم

by Alireza Borojerdi

Shahnamh Logo copy

درود بر دوستان گرام

.سخن در مورد فردوسی و شاهنامه بسیار است. من یکی از آنها را برای شما انتخاب کردم. تندرست و پیروز باشید

http://www.iranboom.ir/hakime-tos/shahnameh/357-asri-ba-shahnameh.html