Shahnameh-Khani dar Boston

Shahnameh Khani – Shahnameh Ferdowsi

Month: July, 2015

کاربرد قدیمی واژه خاور

by Alireza Borojerdi

داشتم داستان فریدون و ایرج را در شاهنامه می خواندم. دیدم روم و خاور در چند جای مختلف در مقابل ترک و چین آورده شده. پیدا کردم که خاور در زبان پارسی معنای غرب میداده است. فکر کردم جالب است! متن زیر از ویکی پدیای فارسی است

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جهت‌های جغرافیایی
Compass Rose English East.svg
شمال شرقی
شرق(خاور)
جنوب شرقی
جنوب غربی
شمال غربی

خاوَر واژه‌ای پارسی برابر با شرق عربی است. در جغرافیا، خاور امروزه به معنی شرق، یکی از چهار جهت اصلی، است.

کاربردهای قدیمی

البته در اصل خاور در زبان پارسی بازماندهٔ واژهٔ خوربران یا «خوروران» (جای بردن خورشید، جای غروب خورشید) یعنی غرب است.[۱] در پارسی به شرق «خوراسان» (که همین نام را روی استان خراسان گذاشتند زیرا شرق ایران بزرگ بود) و به شمال «اپاختر» (واژهٔ امروزی باختر نیز که به غرب گویند بازماندهٔ اپاختر است) گویند.

فرهنگ فارسی عمید و لغت‌نامه دهخدا این را تایید می‌کند. مثلاً در بیتی از رودکی، «مهر دیدم بامدادان چون بتافت، از خراسان سوی خاور می‌شتافت» یا در بیتی از خاقانی «چون پخت نان زرین اندر تنور مشرق، افتاد قرص سیمین اندر دهان خاور» به معنی اصیلش آمده‌است.

خاور در بعضی از لغت‌نامه‌های قدیمی‌تر، از جمله برهان قاطع و آنندراج، به هر دو معنی ذکر شده است.

 

قصیده استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در ستایش فردوسی بزرگ

by Alireza Borojerdi

بزرگا! جاودان مردا! هشیواری و دانایی
نه دیروزی که امروزی، نه امروزی که فردایی
همه دیروز ما از تو، همه امروز ما با تو
همه فردای ما در تو، که بالایی و والایی
چو زینجا بنگرم، زان سوی ده قرنت همی بینم
که می گویی و می رویی و می بالی و می آیی
به گردت شاعران انبوه و هریک قله ای بشکوه
تو اما در میان گویی دماوندی که تنهایی
سراندر ابر اسطوره به ژرفاژرف اندیشه
به زیر پرتو خورشید دانایی، چه زیبایی
هزاران ماه و کوکب از مدار جان تو تابان
که در منظومه ی ایران، تو خورشیدی و یکتایی
ز دیگر شاعران خواندم مدیح مستی و دیدم
خرد مستی کند آنجا که در نظمش تو بستایی
اگر سرنامه ی کار هنرها دانش و داد است
تویی راس فضیلت ها که آغاز هنرهایی
سخن ها را همه زیبایی لفظ است در معنی
تو را زیبد که معنی را به لفظ خود بیارایی
گهی در گونه ی ابر و گهی در گونه ی باران
همه از تو به تو پویند جوباران که دریایی
چو دست حرب بگشایند مردان در صف میدان
به سان تندر و تنین، همه تن بانگ و هرایی
چو جای بزم بگزینند خوبان در گلستان ها
همه جان، چون نسیم، آرامشی وبریشم آوایی
بدان روشن روان، قانون اشراقی که در حکمت
شفای پورسینایی و نور طور سینایی
پناه رستم و سیمرغ و افریدون و کیخسرو
دلیری، بخردی، رادی، توانایی و دانایی
اگر سهراب، اگر رستم، اگر اسفندیار یل
به هیجا و هجوم هر یکی شان صحنه آرایی
پناه آرند سوی تو، همه در تنگنایی ها
تویی سیمرغ فرزانه که در هر جای ملجایی
اگر آن جاودانان در غبار کوچ تاریخ اند
توشان در کالبد جانی که ستواری و برجایی
ز بهر خیزش میهن، دمیدی جانشان در تن
همه چون عازرند آنان و تو همچون مسیحایی
اگر جاویدی ایران، به گیتی در، معمایی ست
مرا بگذار تا گویم که رمز این معمایی
اگر خوزی، اگر رازی، وگر آتورپاتانیم
تویی آن کیمیای جان که در ترکیب اجزایی
طخارستان و خوارزم و خراسان و ری و گیلان
به یک پیکر همه عضویم و تو اندیشه ی مایی
تو گویی قصه بهر کودک کرد و بلوچ و لر
گر از کاووس می گویی ور از سهراب فرمایی
خردآموز و مهرآمیز و دادآیین و دین پرور
هشیوار و خرد مردی، به هر اندیشه بینایی
یکی کاخ از زمین افراشته در آسمان ها سر
گزند از باد و از باران نداری، کوه خارایی
اگر در غارت غزها و گر در فتنه تاتار،
وگر در عصر تیمور و اگر در عهد این هایی،
هماره از تو گرم و روشنیم، ای پیر فرزانه
اگر در صبح خرداد و اگر در شام یلدایی
حکیمان گفته اند : آنجا که زیبایی ست بشکوهی ست
چو دانستم تو را، دیدم که بشکوهی که زیبایی
چو از دانایی و داد و خرد، داد سخن دادی
مرنج ار در چنین عهدی، فراموش بعمدایی
ندانیم و ندانستند قدرت را و می دانند
هنرسنجان فرداها که تو فردی و فردایی
بزرگا! بخردا! رادا! به دانایی که می شاید
اگر بر ناتوانی های این خردان ببخشایی.

موزیک ویدیو جدید سهیلا گلستانی به نام جاودان خرد

by Alireza Borojerdi

 قصیده استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در ستایش فردوسی بزرگ

 با صدای سهیلا گلستانی

برای متن کامل شعر به پست دیگر مراجعه کنید

“Engineering an Empire – Persia” – Great Videos to Watch

by Alireza Borojerdi

Ba doroud,

If you are interested in the ancient Iran, please refer to the following blog to watch the videos.

http://theotheriran.com/history/

Best Regards

Thomas Jefferson and Cyrus the Great

by Alireza Borojerdi

Thomas Jefferson and Cyrus the Great

How the Founding Fathers of America Were Inspired by

Cyrus the Great, in Their Own Word:,

Jefferson.  Adams.  Madison.

Also of Franklin.

Modern Presidents : Truman.

Click below for PDF:

Thomas Jefferson and Cyrus the Great

A Synopsis of Our Upcoming Book.

Richard N. Frye, Harvard University and Afshin Zand, Independent Scholar
© Richard Frye and Afshin Zand, 2013-15

Sunday July 26, 2015 Shahnameh Khani

by Alireza Borojerdi

Shahnamh Logo copy

درود بر دوستان گرام

نشست آینده شاهنامه خوانی روز یکشنبه ۲۶ جولای از ساعت ۵:۰۰ تا ۸:۰۰ بعد از ظهر در خانه ایران خواهد بود. در این نشست خوانش داستان بیژن و منیژه را ادامه خواهیم داد

Doroud bar Doostan-e Arjmand,

The next Session of “Shahnameh Khani” program will be held at Khaneh Iran at 17 Nichols Ave., Watertown, MA 02472 on Sunday, July 26th from 5:00 pm to 8:00 pm. This program is scheduled to be held at the 4th Sunday of each month at the same time and location.

The program schedule will be as follows:

5:00 to 5:30 pm – Folks arriving, socializing;

5:30 to 8:00 pm – Continuing with the Story of Bijan va Manijeh.

We will study the story by following Volume 3 of “Shahnameh” by Dr. Jalal Khaleghi Motlagh.

The program will be free to all. Donations are appreciated and will go to Khaneh Iran.

There will be a break and refreshments will be provided by volunteers.

For more information, please refer to the site:   www.snameh.com

Follow our blog to be notified of the posts as soon as they are available. Click on the “Follow” button at the bottom right corner of the screen at www.snameh.com  and then follow the on-screen directions.