موزیک ویدیو جدید سهیلا گلستانی به نام جاودان خرد

by Alireza Borojerdi

 قصیده استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در ستایش فردوسی بزرگ

 با صدای سهیلا گلستانی

برای متن کامل شعر به پست دیگر مراجعه کنید