داستان زال و رودابه

by mfmonfared

3987zal

kholase dastan zal

Nader Pour

امروز خوانش داستان زال و رودابه که یکی از شورانگیز ترین داستان های حماسی زبان فارسی با موضوع عشق است را آغاز می کنیم. درباره این داستان، چندین مقاله انتشار یافته است. برای آغاز، دو مقاله را تقدیم می کنم: یکی مقاله ای است در بردارنده خلاصه منثور داستان و دیگری نوشتاری است به قلم روانشاد نادر نادرپور که   تحلیل شاعرانه زیبایی است از داستان. در ماه های پیش رو، مقاله های دیگری که به بررسی ابعاد گوناگون این داستان اختصاص دارد را برای آگاهی و برخورداری دوستان علاقمند در اینجا قرار خواهم داد